Choose language
Other:

Tävlingsregler för Instagram

Nedan finner du allmänna villkor och regler för våra Instagram-tävlingar. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Vi publicerar vinnande bidrag i våra kanaler. Genom att delta i tävlingen godkänner du att du och din vän syns i våra sociala medier för Visit Varberg.
Inlägget kommer att vara synligt tillsvidare, eller tills dess att du önskar att vi tar bort material som innehåller dina personuppgifter.

Allmänna regler gällande våra tävlingar på Instagram.

 1. Tävlingen organiseras utav Näringslivs- och destinationskontoret (NOD), Varbergs kommun.

 2. Genom att delta i tävlingen samtycker du till att vi sparar ditt namn och telefonnummer i syfte att kunna kontakta dig för mottagning av pris eller andra frågor gällande tävlingen.

 3. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Instagram.

 4. Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.

 5. Alla är välkomna att delta i tävlingen. Men du behöver vara 18 år eller i målsmans sällskap för att nyttja priset.

 6. Flera bidrag ökar inte dina chanser att vinna.

 7. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.

 8. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Varbergs kommun. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Varbergs kommun får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Varbergs kommuns normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 9. Vinnaren utses utav en jury hos NOD. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 10. Vinnaren kontaktas genom meddelande från Instagram-kontot för Visit Varberg utav NOD. Vinnaren kan komma att tillkännages med för- och efternamn på VisitVarbergs webbplats och Facebook- och Instagramsida.

 11. Vinnaren behöver kontakta NOD inom 7 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga namn och telefonnummer.
  Obs! Om vinnaren inte kontaktar NOD enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset delas ut personligen vid överenskommen överlämning.

 12. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

 13. Priset/vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

 14. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer NODs beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Genom att delta i tävlingen samtycker du till att vi sparar ditt namn, telefonnummer och mailadress i syfte att kunna kontakta dig för mottagning av pris eller andra frågor gällande tävlingen.

Informationen samlas in av Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun och det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig som kan kontaktas på ks@varberg.se eller 0340 - 880 00.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart. Samtycket gäller tillsvidare eller tills det att du själv vill dra tillbaka ditt samtycke.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0300-834066 eller via e-mejl dataskyddsombud@varberg.se
Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Därför behöver vi ha både ditt namn, telefonnummer och mailadress för att kunna hitta dina uppgifter om du väljer att kontakta oss. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss enligt nedan:

Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun.
Besöksadress: Västra Vallgatan 39, 432 41 Varberg
Org.nr: 212000-1249
Telefon: 0340-868 00
E-post: turist@varberg.se

Senast ändrad: 2021-10-19