Draperi

Mitt i historien

Varberg har ett fantastiskt läge med hav och inland. Många historiska platser och unika miljöer. Och det är just i samspelet mellan historien och nutiden som vi gärna använder och utvecklar platsen. Här gillar vi att samverka och det är också så Rys och Mys har fortsatt att utvecklats under höstlovsperioden. Nedan kan du läsa mer om några av våra unika byggnader och dess spännande historia.

Varbergs sparbank

Varbergs Sparbank

Mitt i stadskärnan ligger Varbergs torg invid kyrkan och du har shoppingstråk, serveringar, och Varbergs sparbank i söder. Sparbankens fasad renoverades 2017 och under Rys och mys kommer fasaden lysa och ta för sig i staden som aldrig förr.

Varbergs Sparbank startades år 1836, men inte förrän 1898 stod dagens bankhus färdigt och banken kunde flytta in. På den tiden var det inte bara banken som var i huset, utan det fanns också lägenheter där det bodde folk.

 • Den första kassakistan
  Bankens första kassakista hängde med länge – mycket längre än man kan tro! Ända till 1874 användes den för att förvara bankens pengar. Den höll på att brinna upp i en stor stadsbrand 1863, men räddades tack och lov ur branden. Kassakistan används inte längre, men finns att se nere källaren bland bankfacken på kontoret vid Torget.

 • Tidskapsel
  Vid millennieskiftet år 2000 grävdes en kapsel ner i närheten av bankhuset. I kapseln lades tidsenliga saker ner och tanken är den ska öppnas om många, många, många år och då få en glimt av hur det var att leva år 2000.

 • Lite folk som bott i huset
  I många år har det bott personer i bankhuset. Under 1989-1904 bodde det en vaktmästare i källaren på huset. Det har också bott två stycken tandläkare som har haft sina praktiker i huset. Sedan bankhuset byggdes och togs i drift har under de flesta åren självaste bankdirektören bott i huset och varit ansvarig för fastigheten. Så var det ända fram till 1984 då den sista bankchefen flyttade ut och hela fastigheten blev bank.

Läs mer om Varbergs Sparbank Länk till annan webbplats.

Varbergs fästning

Varbergs fästning med sina imponerande stenmurar har en lång och dramatisk historia. Den danska fästningen byggdes för att skydda Varbergs slott och det som då var Östra Danmark från svenska anfall och den stod färdig 1618. Men berättelsen om byggnaderna på berget börjar faktiskt i ett kungamord långt bak i 1200-talet!

 • En natt i november 1286 blev den danske kungen Erik Klipping mördad. En av de danska adelsmän som anklagades för dådet var greven Jakob Nielsen som styrde över Norra Halland. För att skydda sig mot sina fiender lät greve Jakob då bygga en stenborg med tjocka murar uppe på berget Wardberg. Den blev färdig runt år 1300 och står fortfarande kvar.
 • Under 1300-talets första hälft bytte borgen ägare många gånger! Den hann vara både norsk, dansk och svensk innan den blev dansk igen. Under en tid bodde den svenske kungen Magnus Eriksson och hans fru drottning Blanka här. Tre av deras barn dog när de var mycket små och det sägs att drottning Blanka fortfarande går omkring och spökar i slottets rum, där hon letar efter sina barn.
 • Hösten 1565 anföll den svenske kungen Erik XIV:s svenska soldater Varbergs slott. Från en klippa i närheten sköt de över 10 000 kanonskott mot berget och delar av byggnaderna blev alldeles förstörda. Slottet blev svenskt igen, men bara fyra år senare tog danskarna tillbaka det när de anföll från precis samma klippa. Under striderna blev Daniel Rantzau, som ledde de danska soldaterna, skjuten av en svensk kanonkula och dog. Därför kallas klippan nuförtiden Rantzauklippan.
 • Varbergs fästning byggdes runt berget och slottet för att skydda mot nya svenska anfall. Det tog över 40 år innan fästningen blev färdig och massor av arbetare, bland annat ungefär 1000 bönder, fick arbeta hårt med bygget. Kungen som regerade i Danmark under största delen av fästningsbygget hette Christian IV. Förutom att låta bygga fästningar, slott och städer tyckte han mycket om mat och öl och han fick väldigt många barn – minst 23 stycken!
 • Under århundradena har det suttit många fångar i olika rum och fängelsehålor på fästningen. På 1800-talet blev byggnaderna runt borggården ett straffängelse som fylldes av livstidsfångar. De flesta av dem var tjuvar som hade stulit mer än 4 gånger. När du går i backen upp mot borggården ser du ett gult hus på höger sida. Där satt också fångar på 1800-talet, men de var dömda till kortare straff. Gräsplanen bakom huset ut mot havet var den plats där vissa fångar faktiskt avrättades.

Tullhuset

Det vackra Tullhuset i Varbergs hamn har haft en central betydelse för Varberg när det i 130 år bedrevs Tullverksamhet där. På senare år graderades husets till klass A. Den högsta bevarandeklassen. Det är husets exteriör som främst ses ha kulturhistoriskt värde och under Rys och mys kommer det riktigt stråla om denna gedigna fastighet.

Kallbadhuset – en stormig historia

Kallbadhuset i Varberg har bokstavligen en stormig historia. Den ursprungliga byggnaden, som uppfördes i morisk stil 1866 stod pall i knappa 20 år innan den förstördes i en ruskig storm 1884.

Det andra kallbadhuset stod klart 1886 och det var först nu som Varberg på riktigt började konkurrera med andra kurorter. Det nya badhuset var väldigt likt sin föregångare men lite modernare.

Julstormen

Även byggnad nummer två raserades av en storm, den så kallade Julstormen, 1902. I själva verket var det två mycket intensiva oväder med orkanvindar som drog in över Sverige under denna jul. Södra Norrland upplevde orkanvindar under natten mellan julafton och juldagen och redan natten efter kom nästa stormcyklon med ökad styrka in över södra Sverige. Omkring 50 fiskare omkom, men få människor på land skadades. Förödelsen mot kustnära byggnader var stor och Kallbadhuset i Varberg gick den natten ett dystert öde till mötes.

1903 restes Kallbadhuset på nytt ur spillrorna efter stormen och det är denna byggnad som vi kan njuta av än i dag.

1994-96 renoverades exteriören enligt gamla bilder och ritningar för att återfå sin ursprungliga design.

Det har fortsatt att storma kring Kallbadhuset genom åren. I januari 2005 drog stormen Gudrun in och orsakade ordentliga skador på byggnaden och 2011 åsamkade ismassor och kraftiga vindar ytterligare förstörelse.

Under Rys och Mys kommer man kunna njuta lite extra av denna vackra byggnad med sina spiror, kupoler och träornament. Stämningsfull ljussättning kommer att göra den ännu mer förtrollande.

Stenbrottet

Varberg var under slutet av 1800-talet en stenhuggarstad och en stor del av stadens män var verksamma inom stenindustrin. Till en början var det livstidsfångarna på Varbergs fästning som arbetade i brottet men det övergick sedan till att vara vanliga arbetare. Stenarten charnockit, som i folkmun även kallas varbergsgranit, bröts här och fanns bara på ett fåtal andra platser i världen. Stenen var eftertraktad som byggnadssten och exporter gick bland annat till Danmark och Tyskland.

I dag är det gamla stenbrottet en park, söder om Varbergs fästning och intill simstadion. I kulissen syns en klippvägg som vittnar om historien. Under Rys och Mys kommer denna belysas lite extra.

Torget

Varbergs torg har legat på samma yta sedan staden grundades 1666 men var från början betydligt mindre. Hela ytan mellan kyrkan och Torggatan var kyrkogård fram till mitten av 1800-talet då staden övertalade församlingen att få disponera en del av området som torgyta. Det som utspelade sig vid denna tid sägs ha varit vidrigt. En ögonvittnesskildring förtäljer en skrämmande historia om hur förfädernas ben och lämmar grävdes upp och lastades på stora vagnar för bortforsling.

Torget var grusat fram till 1824 då det belades av kullersten. Ogräset mellan stenarna fick fattighjonen rensa bort, vilket skedde ända in på 1900-talet.

Efter den stora stadsbranden 1863 fick torget sin nuvarande storlek och försågs under 1930-talet med skulpturen ”Badande ungdom”.

Längs med torgets södra sida ståtar sedan 1889 Sparbanken med sin palatsliknande byggnad. Under Rys och Mys kommer lite extra ljus falla på den vackra fasaden.

Brunnsparken

Brunnsparken har fått sitt namn efter det brunnshus som byggdes här 1837. Varberg var vid denna tid en etablerad kurort och människor reste hit för att dricka hälsosamt brunnsvatten från Svartekällan i Apelviken. Då vägen dit var lång och dålig så beslutade man att uppföra ett nytt brunnshus i staden för att göra det åtråvärda vattnet mer tillgängligt. Man transporterade vattnet till den nya brunnsbyggnaden som var ett Societetshus med salong, förmak, toalettrum och serveringsrum. Här anordnades även baler, fester och utställningar. När Societetshuset i Badhusparken byggdes 1883 minskades brunnshusets betydelse vilket ledde till att det slutligen revs 1891.

Efter kurortsperioden var Brunnsparken en plats för möten av olika slag. Här var mindre och intimare än på torget vilket troligen lämpade sig att hålla tal till en mer begränsad publik. Med sitt läge blev Brunnsparken även en viktig del i stråket mellan torget, kyrkan, badanläggningarna och Societetsparken.

Sedan 2018 pryder konstverket Vattenbäraren av Knutte Wester Brunnsparken. Gestaltningen består dels av två skulpturer föreställande vattenbärande barn vilket knyter an till historien. Den andra delen är en kran med rinnande dricksvatten under sommaren, som en påminnelse om allas rätt till det livsnödvändiga vattnet.

Varmbadhuset

År 1925 invigdes det Varmbadhus som vi har idag. Det var då Sveriges enda i sitt slag som hade saltvatten. Det beskrevs som den finaste badanläggningen i Skandinavien och bassängen som då var 12,5 meter lång ansågs som stor för sin tid.

Varberg har positionerat sig som kurort ända sedan tidigt 1800-tal. Det första varmbadhuset öppnade 1823 vid fästningen. Tanken var att man tillsammans med kallbadhuset och societetsparken skulle skapa en helhetsupplevelse för kurortsbesökaren. 1866 ersattes varmbadhuset med ett nytt i anslutning till Kallbadhuset som stod fram tills det nuvarande och tredje i sin ordning tog över.

Det nya badhuset stärkte Varberg som kurort. Syftet med badanläggningar vid denna tid var fortfarande primärt att hålla sig ren och läkare förespråkade bättre hygien speciellt under epidemier. Men Varberg låg i framkant även vad det gällde friskvård. Man satsade på massage och tångbad. Under högsäsong tog man emot runt 20 000 gäster och ett 1:a-klassbad med tånggnidning kostade 2 kronor och 50 öre.

Sommartid tog man även emot patienter från hela landet med bland annat reumatiska och ortopediska sjukdomar.

Under åren har varsamma renoveringar gjorts och man har varit mån om att behålla den forna 20-talsglansen. Under Rys och Mys kommer den vackra exteriören förses med stämningsfull belysning.

Vallgraven

Vattnet har inte alltid flödat i Vallgraven runt Varbergs fästning. Efter att den omfattande restaureringen av fästningen var klar 1924 så var Vallgraven torrlagd i ytterligare årtionden. Den användes då bland annat som fotbollsplan och för att hänga upp fiskeredskap i.

1974 var en ovanligt blöt vinter vilket gjorde leran mjuk. Detta var troligen orsaken till att cirka 80 meter av fästningsmuren kollapsade rakt ner i Vallgraven. Tre år senare återinvigdes en förstärkt mur högtidligt, i närvaro av bland annat prins Bertil och prinsessan Lilian.

I nutid har en del mystiska historier florerat kring vallgraven. 2006 såg en privatperson något stort och ormliknande som hoppade upp ur vattnet och svalde en levande fiskmås. Det hela blev känt som ”sjöodjuret i Varberg”.

Under en arrangerad dykinsats i vallgraven 2021 hittades benrester som från början troddes vara mänskliga kvarlevor. Vid närmare undersökningar slog man sedan fast vid att det troligen rörde sig om nackkotor från ett nötkreatur. De sägs kunna vara så gamla som från 1500-talet.

Under Rys och Mys kommer lite extra mystik i form av ljus läggas över vallgraven, och kanske kommer ett och annat odjur upp till ytan...

Senast ändrad: 2023-09-07