Äta

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, så länge det du plockar inte är fridlyst.

Naturum