• Start
  • / Om VisitVarberg-appen

Om Visit Varberg-appen

Innehållet i Visit Varberg-appen är framtaget inom ramen för ett Interreg ÖKS projekt och medfinansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Tanken är att appen ska inspirera och motivera invånare och besökare till att upptäcka mer av Varberg till fots eller på cykel i stället för med egen bil.

Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun har sammanställt innehållet och Varbergs Fastighets AB har bidragit med innehåll till vandringen Kulturpärlor i Varberg. Vi utvecklar och utökar innehållet i appen löpande.

I tillgänglighetsredogörelsen Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur Visit Varberg-appen uppfyller kraven på tillgänlighet.

Senast ändrad: 2023-04-26