Choose language
Other:
  • Start
  • / Historien om radiostationen i Grimeton

Historien om radiostationen i Grimeton

En unik länk i historien om det trådlösa kommunikationssamhälle vi lever i idag. Världsarvet i Grimeton - dåtid, nutid och framtid.

Ett världsarv med global räckvidd

Många var de svenskar som emigrerade till Amerika i hopp om ett bättre liv. Ovissheten om att någonsin se eller höra av sina nära och kära igen var stor. Efter första världskrigets slut ansåg Sveriges riksdag, efter starka påtryckningar av svensk-amerikanerna att landet behövde en egen radiostation för att kunna kommunicera med Amerika. Stationen skulle vara oberoende andra länders kommunikationslänkar och man såg framför sig hur stationen i framtiden kopplades samman med resten av världen i ett jättelikt nätverk. Den absolut senaste tekniken valdes och 1924 kunde Sverige för första gången, från den lilla byn Grimeton skicka trådlösa meddelanden till New York. Under de närmaste åren kom radiostationen att bli länken mellan Sverige och Amerika, kontakterna blev fler och avstånden kortare.

Teknikutvecklingen var dock snabb, den moderna anläggningen blev snart omodern och det världsomspännande nätverket uteblev. Ny teknik som var betydligt billigare och säkrare tog över mer och mer både i Grimeton men även på andra ställen i Sverige. Dock kunde den gamla långvågssändaren i Grimeton en sak som de moderna kortvågssändarna inte kunde. Den kunde skicka signaler ner under vattenytan, vilket kom att bli ovärderligt under Andra Världskriget och åren som följde.

Nu och då

Radiostationen byggnadsminnesförklarades 1996 och 2004 upptogs den på UNESCO:s världsarvslista med motiveringen...

"Varbergs Radiostation i Grimeton är ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen inom kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget.”

Med inskrivningen på världsarvslistan tilldelades Halland och Varberg en mäktig titel med betydelsen att här finns ett objekt som är av så stort värde för hela världens mänsklighet att det är omistligt.

Platsen är idag ett levande kulturarv som dels består av den gamla radiostationsbyggnaden med en komplett och unik långvågssändare redo att tas i drift samt tillhörande jättelika antenn. Ett besökscentrum med café och butik bjuder på en vidunderlig utsikt över området och välkomnar besökare att upptäcka Grimeton Radiostation, som sedan 1924 skapat kontakter, världen över!

Senast ändrad: 2021-02-02