• Start
  • / Badtemperatur Snorkelleden

Badtemperaturer för Fästningsbadet och Snorkelleden

Här ser du den aktuella badtemperaturen vid Fästningsbadet och vid snorkelleden utanför första vik på Getterön.

Plats

Temperatur

Snorkelleden16.4 °C

Plats

Temperatur

Fästningsbadet16.4 °C
Senast ändrad: 2022-08-11