Choose language
Other:
  • Start
  • / Åkturen avslutad
Åkturen

Åkturen avslutad

Genom projektet Åkturen som startade 2018 har området kring Åkulla bokskogar lyfts och fått stor uppmärksamhet. Marknadsföringen kring Åkturen har lett till fler gäster på besöksmålen och på så vis gynnat näringslivet och nätverkandet mellan entreprenörer och verksamheter i området. Ökad kännedom om rekreationsområdet har lett till att fler har funnit sin väg ut till vandringsleder och fantastisk natur.

Åkturen logo

Efter tre år har Åkturen nu kört sin sista tur. Projektet Åkturen drevs under 2018-2019 av Varbergs kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Halland. Åkturen finansierades då av Lokalt ledd utveckling Halland. 2020 blev det möjligt att med externa medel finansiera en fortsättning av Åkturen i ytterligare ett år. Men eftersom Hallandstrafikens uppdrag endast är pendlingstrafik och Åkturen främst har fritidsfokus, kan Hallandstrafiken inte driva linjen i sitt ordinarie utbud.
Därför läggs nu linjen ner på obestämd framtid.

Läs mer om projektet Åkturen Länk till annan webbplats.

loggor

Turistinformationen i Brunnsparken,
Varberg

Telefon: 0340-868 00
E-post: turist@varberg.se

Senast ändrad: 2021-04-07