Utställning av Maria Friberg och Helena Blomqvist - Under isen ligger himlen

I utställningen Under isen ligger himlen möts två konstnärskap som använder sig av det fotografiska mediet på olika sätt. I fokus står djuren och människans relation till naturen. Med en poetisk blick på samtidens utmaningar kring klimatförändringar och miljön, söker Helena Blomqvist och Maria Friberg efter balansen mellan hopp och dystopi. I Helena Blomqvists bildvärld finns teman som drömmar, miljöfrågor, utanförskap och tidens obevekliga gång. I Maria Fribergs olika bildserier undersöks människans relation till naturen. Ofta arbetar hon med oppositionstemat natur/kultur, där hon låter natur i olika former möta människan och hennes artefakter.

Utställningen Under isen ligger himlen undersöker hierarkier och ställer frågor kring idén om människans överlägsenhet över djur och natur. Vad betyder naturen för oss idag? I en värld med översvämningar och bränder, vart vänder vi vår blick efter sökandet av en hoppfull framtid?

Plats, ort och tid

Varbergs konsthall

23 sept-7 januari 2024

Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, 432 41 Varberg

https://goo.gl/maps/i15RdrgTCPLyKdja9

Senast ändrad: 2023-09-14