Svensken är lös! - Dramatiserad vandring

Sommaren 1612. Invånarna i det danska Halland har drabbats hårt av kriget mot svenskarna. Varbergs fästning är snart färdigbyggd även om arbetet just nu stannat av i brist på timmer. I fängelsecellerna sitter några svenska krigsfångar inlåsta och väntar på att bli utlämnade till hemlandet. Men plötsligt saknas en av dem. Var är han? Och vad är det för hemligheter som kökspigan Bengte bär på? Den dramatiserade vandringen är ett skådespel där publik och aktörer rör sig mellan olika platser på fästningen, från de grästäckta vallarna och ner i mörka kanonrum. Berättelsen levandegör livet på fästningen under det tidiga 1600-talet och bygger på historiska källor.

Plats, ort och tid

Hallands kulturhistoriska museum

6 juli - 13 augusti
dagligen kl 11, 12, 13, 14, 15 och 16

Fästningen 1, 432 44 Varberg

https://goo.gl/maps/D5gBE2nYn56b86C96

Senast ändrad: 2023-03-30