Vattenbärare

Skulpturgruppen är gjuten i brons och består av tre delar. Från en av dem finns det möjlighet att hämta dricksvatten under sommaren. De andra skulpturerna är barngestalter som fraktar vatten till en brunn, en symbolisk mötesplats.

Konstnären Knutte Wester har tagit fasta på platsens historia vid skapandet av skulpturerna. Konstverket är mångbottnat, det tar bland annat fasta på bruket att dricka brunn, men det är på samma gång en påminnelse om det livsnödvändiga vattnet och konsekvenserna av vattenbrist.

Konstverket invigdes 2018.

Varbergs Kommun
Telefon: 0340-88 000
E-post: varbergdirekt@varberg.se

Senast ändrad: 2022-10-28