Tillgänglighetsbadet 5:e vik

Ett nytt tillgänglighetsbad med brygga och ramp ned i vattnet finns på femte vik på Getterön. Det finns även toaletter, omklädningsrum, dusch och möjlighet att låna badrullstolar på plats under vissa tider. Här finns också en lekplats utformad så att alla ska kunna vara med och leka och en spång som underlättar framkomligheten mellan lekplats och brygga. Temat på lekplatsen är kust och hav med kajer, bryggor, båt och bojar men även fågelholk och fågelbo.

Badrullstolar finns att låna under sommaren. Kontakta badvärden på den intilliggande DHR-gården som hjälper till med utlåning.

Varbergs kommun
Getterön 5:e vik
432 93 Varberg
E-post varbergdirekt@varberg.se
Telefon 0340-880 00

DHR Varberg lokalavdelning (Västervåg)
Telefon: 0340-14580
E-post: varberg@dhr.se
Badvärd lån av badrullstol
Telefon: 073-683 53 74

Senast ändrad: 2022-10-24