Närbild kyrkfönster.

Kyrkor

Kyrkor är vackra och fridfulla platser att besöka och många av dem bär på intressanta historier. Här har vi samlat några av de kyrkor som finns i Varbergs kommun.

Kungsäters kyrka

Kungsäters kyrka är en av landets få åttakantiga kyrkor. Den är ritad av arkitekten Emil Langlet och uppfördes år 1881. Kyrkans konstruktion gör att alla kommer nära altaret trots att kyrkan har över 350 sittplatser. I Kungsäter finns också en kyrkoruin kvar från den tidigare medeltida kyrkan som revs när den nya togs i bruk.

Nösslinge kyrka

Nösslinges röda träkyrka har medeltida anor och ligger vackert vid sjön Neden. Det är ovisst hur mycket som finns kvar av den ursprungliga kyrkan som byggdes på 1200- eller 1300-talet. En dörr till sakristian är från medeltiden och förvaras på museum i Halmstad. Nösslinge kyrka är mycket speciell och här finns många anmärkningsvärda inventarier. Bland annat predikstolen från 1575, den medeltida dopfunten, takmålningar och träskulpturer.

Sibbarps kyrka

Sibbarps kyrka är uppförd på medeltiden, troligen omkring 1200, och byggd av gråstensblock. Vid en större renovering år 1876 genomgick kyrkan omfattande förändringar. Vapenhuset tillkom först vid en grundlig restaurering 1911, då kyrkan fick sitt nuvarande utseende.

Stråvalla kyrka

Stråvalla kyrka uppfördes omkring år 1250. Man tror att det är munkarna i Åskloster som låg bakom byggnationen. Kyrkans förnämsta prydnad är utan tvivel väggmålningarna som är unika för Halland. Svenska och danska experter har daterat dem till cirka 1520. Kyrkans innertak har takmålningar som utförts cirka 1789.

Rolfstorps kyrka

Rolfstorps kyrkas äldsta delar är från medeltiden, kanske 1200-talet. När kyrkan restaurerades 1960 upptäcktes gamla väggmålningar från 1300- och 1400-talet som togs fram igen. Kyrkans ros som växer genom kyrkmuren upp i ett fönster är vida känd. Under maj månad när rosen blommar har man "Rosveckan" det vill säga kyrkan håller öppet med kaffeservering kl 14.00 - 17.00.

Torpa kyrka

Torpa kyrka är en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna i stiftet.
Kyrkan verkar ha haft samröre med cistercienserklostret i Åskloster. Teglet i kyrkans murar antas vara munktegel just därifrån. Kyrkan uppfördes i början av 1200-talet. Cuppa från den medeltida dopfunten är återfunnen efter att ha tjänstgjort som vattenho åt kreaturen.

Varbergs kyrka

Varbergs kyrka är inte den första kyrkan vid torget i Varberg. Den gamla kyrkan, Caroli kyrka, förstördes vid en stor stadsbrand 1762. Den nuvarande kyrkan uppfördes i gustaviansk stil åren 1769 till 1772. Kyrkobyggnaden ritades av den tyskättade murarmästaren Friedrich August Rex och uppfördes på samma plats som den förstörda helgedomen. Varbergs kyrka har dock föregångare så långt tillbaka som till 1200-talet.

Senast ändrad: 2022-10-18