Choose language
Other:

Historiska platser

Runt om i Varberg finns det platser där historien gör sig påmind i form av fornlämningar, stenar och annat intressant.

Broåsens gravfält

Gravfältet omfattar ett 60-tal synliga fornlämningar. Vid gravfältet har flera exklusiva fynd gjorts. Ett beslag till svärdfäste i förgyllt silver, ett beslag till en svärdsslida av silver med guldinläggningar samt fragment av bägare i glas. Detta tyder på att Grimeton var en centralort i ett hövdingadöme under mellersta järnåldern.

Bockstensmossen

Bockstens mosse är en torvmosse i Åkulla. Här hittads 1936 liket av en man från järnåldern. Det mest sensationella är den fullständiga dräkten från medeltiden som bevarats i torvmossen. Bockstensmannen är det första kända mossliket med pålar slagna genom kroppen. Enligt folktron var detta ett sätt att hålla kvar den döde i jorden, så att han inte skulle komma att gå igen och spöka.
Läs mer om Bockstensmannenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjörne "snapphanegrotta"

Norr om Varberg utmed viskan i Veddige ligger naturreservatet Hjörne som består av en betad hagmark med gamla hagmarksekar. I norr avgränsas reservatet av en brant bergvägg kallad Snapphanehyllan. Vid foten av berget finns en liten grotta. Här har både Oskar II och kronprins Gustav Adolf varit på besök och skrivit sina namn, därav namnet Kungsgrottan. 

Kvarnome Stenkammargrav

Kvarnome Stenkammargrav ligger vid Kvarnome på Syllingevägen. Stenkammargrav från tiden omkring 2200-1800 f.Kr. Den är en av stora stenblock uppförd kammare med tvärställd gång, använd för flera begravningar. Över stenblockskonstruktionen var en jordhög uppkastad.

Senast ändrad: 2018-09-14