Choose language
Other:
Bild på stenblock.

Historiska platser

Runt om i Varberg finns det platser där historien gör sig påmind i form av fornlämningar, stenar och annat intressant.

Broåsens gravfält

På Broåsens gravfält finns ett sextiotal intressanta fornlämningar. Här kan du spana på gravhögar, stensättningar och en skeppssättning. Flera spännande och exklusiva fynd är gjorda här, bland annat ett beslag till svärdfäste i förgyllt silver och ett beslag till en svärdsslida av silver med guldinläggningar. Fynden tyder på att Grimeton var en centralort i ett hövdingadöme under mellersta järnåldern.

Bockstensmossen

1936 hittades liket av en man från järnåldern i Bockstens torvmosse. Mannen fick namnet Bockstensmannen och han är norra Europas mest spektakulära medeltidsfynd – och världens enda kända pålade mosslik. Hans kläder hade bevarats i mossen i över 500 år och dem, och Bockstensmannen själv, finns att se på Hallands kulturhistoriska museum. Bege dig till mossen för att kika på var man hittade Bockstensmannen och fundera på vem han var. Läs mer om Bockstensmannen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjörne "snapphanegrotta"

Norr om Varberg utmed viskan i Veddige ligger det vackra naturreservatet Hjörne som består av en betad hagmark med gamla hagmarksekar. I norr avgränsas reservatet av en brant bergvägg kallad Snapphanehyllan. Vid foten av berget finns en liten grotta. Här har både Oskar II och kronprins Gustav Adolf varit på besök och skrivit sina namn, därav namnet Kungsgrottan. 

Kvarnome Stenkammargrav

Kvarnome Stenkammargrav är en stenkammargrav från 2200-1800 före Kristus. Den är alltså nästan 5000 år gammal! Graven består av stora stenblock och är använd för flera begravningar.

Rumpelösa kyrka

I Veddige hittar du Rumpelösa kyrka, en megalitgrav (megalit är en stor sten) av typen gånggrift som uppfördes någon gång under Bondestenåldern 4100 – 1700 f.Kr. Gravar av den här sorten är några av de tydligaste spår vi har kvar från bondestenåldern. I megalitgravarna finns det ofta kvarlevor efter flera personer, ibland upp till 100 skelett i samma grav. Förutom ben har man även funnit rester av gravgåvor som berättar om en tro på ett liv efter detta.

Kustsanatoriet Apelviken - Barnens kyrkogård

Vid vackra Apelvikens kapell kan du känna historiens vingslag. Där ligger kapellet och ”Barnens kyrkogård”.

Mellan Lilla och Stora Apelviken ligger en begravningsplats, där avlidna patienter från avlägsna orter begravdes när de anhöriga saknade medel för att bekosta den sista resan hem. Begravningen bekostades av sanatoriet och gravarna har likformiga stenar, försedda med namn, hemort, födelse- och dödsår. På kyrkogården ligger även Apelvikens kapell som byggdes 1927. Invigningen av kapellet ägde rum den 25 augusti 1927 i samband med att sjukhusets grundare Dr Almers urna gravsattes. På hans gravplats står ett ståtligt monument där man kan läsa om utvecklingen av Apelvikens sjukhus.

Kustsanatoriet Apelviken var ett sanatorium vid Lilla Apelviken, ett par kilometer söder om Varberg centrum. Det grundades 1904 av läkaren Johan Severin Almer som var övertygad om att havsklimatet var välgörande för skrofulösa barn.

Senast ändrad: 2019-10-14