Dölj meddelandet
Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands. Public notice: Due to dry weather, a fire ban has been declared in Varberg municipality. It is forbidden to barbecue or light fires of any kind outside. It is however okey to barbecue on your own property and within restaurante areas if you have extinguishers close by.
Läs mer
Choose language
Other:

Hallandsleden

Hallandsleden anknyter i söder till Skåneleden och i norr till Bohusleden. På sin väg genom Halland delar sig leden i östlig och i en västlig sträckning. De båda sträckningarna förenas i Åkulla området och i Gyltige norr om Simlångsdalen.

Hallandsleden

Hallandsledens tre delleder ger dig en chans att uppleva Hallands omväxlande natur och rika kulturutbud. Med en total längd på 396 km har Hallandsleden tre delleder och 25 etapper.

hallandsleden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om de olika dellederna, olika vandringsförslag och inspiration kring vad man kan hitta på längs leden. Här hittar du också var du får tag i kartor och andra praktiska tips.

Allemansrätten

I Sverige har vi allemansrätten. Den ger oss alla rätt att vara ute i naturen men den kräver samtidigt gott omdöme och stort ansvar. Allemansrätten innebär även att vi har vissa skyldigheter - vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor. Vi får inte heller skada natur och djurliv.
Läs mer om vad du får och inte får göra enligt allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-08-03