Choose language
Other:

Fiske

I Varberg finns många vackra platser med omväxlande natur att fiska på, både populära fiskevatten samt mindre kända platser som kan bjuda på överraskningar. Här finns mycket för de flesta, från områden lämpliga för sportfiske till charmiga insjöar där man kan ta med hela familjen, hyra båt och prova på fiske. Många av fiskeområdena erbjuder även rabatterade priser eller fritt fiske för barn i vuxens sällskap.

Kustfiske

Lämpliga platser för kustfiske är hamnarna där man bland annat kan få plattfisk. Även sandstränderna är idealiska för plattfisk. Havsöring och horngädda kan fås lite överallt, men halvöarna Rödskär, Subbe, Getterön och Norra Näs rekommenderas för havsöringsfiske.

Fiske efter lax och öring är förbjudet inom kustvattenområdet under 1 oktober-sista mars. Fiske efter torsk, kolja och bleka är förbjudet innanför trålgränser fr o m 1 januari - 31 mars. För mer detaljerad information se Länsstyrelsens fiskeregler.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fävren fvof

Sjön Fävren hittar ni cirka 3 mil nordost om Varberg. Det är en långgrund sjö med omgivande skogar och ängar. Högsta djup är 24 m. Här fiskas gädda, abborre, gös, lake, mört, braxen, sutare, ruda, sarv, löja och id. Sjön är i stort omgärdad av vass, men det finns plats där metaren kan komma åt.
Säsong: 1/1- 31/12, Fredningstid för Gös 12 maj – 15 juni, minimilängd 45 cm
Fiskekort säljs av Kjell Erik Andersson (även båtuthyrning) 0320-84097 samt av Varbergs Turistinformation 0340-86800.

Köpa fiskekort via swish är möjligt. Fyll i namn på den som ska ha fiskekortet samt vilket kort ni köper. Sen fungerar er mobil som fiskekort och måste tas med för att kunna bevisa er fiskerätt. För information gällandes priser kontakta någon av återförsäljarna ovan.
Fävren Fvof - Swish nr: 123 652 48 62.

Centralhalländska fvo

Området ligger cirka 18km sydost om Varberg och består av 11 sjöar - Byasjön, Grytsjön, Humsjön, Kalvsjön, Lillsjön, Ottersjön, Rörsjön, Stegasjön, Skärsjön, Valasjön och Älvasjön. Skogssjöar i vackra omgivningar av lövskog och betesmarker. Här kan du fånga gädda, abborre, gös (Byasjön), mört, sarv, braxen, sutare, ruda och öring. Säsong 1/1-31/12.

Fiskekort och båtuthyrning av Lennart Skärbäck 0706-648112 samt fiskekort och mer information på www.ifiske.selänk till annan webbplats.

Viskan nedre

Cirka 2 mil norr om Varberg ligger Viskan. Området Viskan nedre sträcker sig från mynningen upp till Näs-Stengårdshult, ca 6 km. Viskan är en stor å med bredd från 5-80 m. På kortfiskesträckan går bredden inte under 30 m. Djupet varierar mycket. Medeldjupet ligger på ca 2,5-3 m. I mynningen bedrivs det mesta fisket och då mest efter havsöring. Sikfisket är mycket bra under våren och hösten.
Säsong: 1/1-31/12. Lax och havsöring period 1/4-30/9.

Fiskekort säljs hos Varbergs Turistinformation 0340-86800 samt TP macken i Väröbacka 0769-47 05 04.

Viskan mellersta

Fisket vid Kullagård, Högaström och Åsbro sträcker sig från Kullagårdsbron i Veddige till Åsbron i Derome. På fiskeplatserna Kullagård och Åsbro finns tillrättalagt grillplats och på Kullagård finns ett vindskjul. Här fiskas lax, mört, id, abborre, gädda och havsöring. Säsong: 1/4-30/9.

Fiskekort samt mer information finns på websidan www.ifiske.selänk till annan webbplats.

Sämsjön och Iglasjön

Området omfattar Sämsjön och Iglasjön med gädda, abborre, mört och sutare och är beläget cirka 15 km öster om Varberg. Sämsjön och Iglasjön är skogssjöar med omgivande ängar. Båda sjöarna har bryggor som underlättar fisket.
Säsong: 1/1-31/12

Fiskekort säljs av L-E Gunnarsson 0708 225303 (samt båtuthyrning i Sämsjön) och av Jan Thoresson 0706-442396 (samt båtuthyrning i Iglasjön).

Stora Neden m.fl.

Område hittar ni cirka 2,5 mil nordost om Varberg. Området omfattar Stora Neden, Gällarpesjön, Furusjön och Gällsjön. Bra möjligheter att fiska från land vid alla sjöar. Här finns gädda, abborre, mört, sik och sutare. Stora Neden är en nästan 60 m djup sjö. Säsong: 1/1 – 31/12.

Fiskekort säljs av Varbergs Turistinformation 0340-86800 och
Anders Åström 0733-936916.

Gudmundaresjön

En skogsjö omgiven av åkermark som innehåller gädda, abborre, sutare och mört. Sjön ligger cirka 3.5 mil nordost om Varberg, precis intill vägen.
Säsong: 1/1 – 31/12.

Man kan köpa fiskekort och hyra båt av Östen Johansson i Gunnarsjö 0340-92042 samt Arne Johansson i Karl Gustav 0340-92035.

Stora Sävsjön

Området består av Stora Sävsjön på 80 hektar som ni hittar cirka 3,5 mil nordost om Varberg. Sjön innehåller gädda, gös, abborre, mört och sarv. Sjön ligger 112 m över havet i kraftigt kuperad terräng. Högsta djupet ligger dock bara på ca 10 m och sjön är på många ställen igenväxt. Det finns platser där man kan fiska från sjön. Endast sportfiske, angeldon ej tillåtna.
Säsong: 1/5 – 31/12

Fiskekort säljs av Bertil Nilsson i Gunnarsjö 0320-86094 samt Kerstin Sahlberg i Gunnarsjö 0703-186186 (Kerstin har även båtuthyrning).
Betalning med swish är möjlig. Information om detta finns på flertal ställen vid vägarna runt sjön.

Svarten m.fl.

(även Falkenbergs kommun)
Området hittar du cirka 2 mil öster om Varberg om omfattar sjöarna Svarten, Boksjön, Stora Mellsjön, Stora och Lilla Kalvsjön, Haksjön, Stora och Lilla Torvsjön. Här kan man fiska gädda, abborre, mört och öring (i vissa sjöar).
Säsong: 1/1-31/12

Man kan köpa fiskekort och hyra båt av Leif Jansson i Borshult 0340-36085.

Åkulla

Området ligger cirka 2,4 mil öster om Varberg och omfattar Yasjön, Äntasjön och Stora Asjön. Dessa är mellanstora skogssjöar med bra fiske. Yasjön ger dig ett varierat fiske på skapliga sutare och mellanstora gäddor. Abborren är mycket talrik. Äntasjön har under årens gång lämnat ifrån sig ett flertal fina abborrar. Asjön får troligtvis inte alltför mycket besök, eftersom man får ta sig dit till fots. En sådan sjö kan bjuda på överraskningar. Båt finns att hyra vid Yasjön och Äntasjön. Säsong: 1/1- 31/12.

Man kan köpa fiskekort och hyra båt av Evy Hermansson 0340-36050.

Strömma Damm

Området omfattar Strömma damm och ca 500 m av Dagsåsån. Fiskekortet gäller hela dammen och ån från mynningen i den östra delen till ca 500 m uppströms (fram till skylten "Fiske förbjudet"). Framkomligheten är bra med ca 500 km rinnande vatten och ungefär 8 hektar damm. "Put & take"-vatten.
6 bryggor utmed dammen. Högst 3 laxfiskar per dag. Vissa områden får ej beträdas, (exempelvis fastigheten söder om dammen) här får inte heller fiske ske. Här kan man fiska Regnbågslax, Öring, Gädda, Abborre, Sutare, Braxen, Mört, Sarv, Gös, Ruda m.fl. Säsong: 1/1 – 31/12.

Fiskekort säljs av Timebutiken i Tvååker 0340 40290. Båtuthyrning av Uno Larsson 0340-40457.

Hornsjöarna FVO

Stora och lilla Hornsjön. Utanför Horred mellan Kinna och Varberg ligger ett tiotal sjöar som ingår i Hornsjöarnas fiskevårdsområde varav Stora Hornsjön står för det mesta fisket. Fiskevatten som ingår i området: Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön, Gösjön, Gärdessjön, Mjösjön, Navsjön, Barkasjön, Sälen, Hornån.
Här kan man fiska Abborre, Braxen, Gädda, Gös, Lake, Mört, Sik, Siklöja, Sutare och Öring. Ungdomar under 15 år fiskar gratis på vuxens fiskekort.
Säsong: 1/1- 31/12

Mer information på Hörnsjöarnas facebooksida och www.ifiske.selänk till annan webbplats
Fiskekort säljs av Varbergs Turistinformation 0340-86800, Bilisten i Horred (även båtuthyrning) 0320-80020 eller på www.ifiske.selänk till annan webbplats.

Telefon 0340-868 00
turist@varberg.se

Senast ändrad: 2018-04-19