Choose language
Other:

Åkulla vandringsstigar

Åkulla bokskogar har 50 km2 vandringsleder, flera naturreservat och många sjöar.

Tolv vandringsstigar jämt fördelade i området och av olika längd, från 1,6 till 6 km. Samtliga är mycket väl markerade, tänkta för barnfamiljen och hundägarna som gärna vill ut i naturen. Nu behöver du inte längre vara rädd för att villa bort dig i skogen. Utöver den detaljerade märkningen finns en faktabroschyr med karta över varje stig.

Faktabroschyr

Faktabroschyren finns på Turistinformationen och på besöks-anläggningarna i området, som också i många fall är startplatser.

Startplatser

MC- och Motormuseet Flähult, Åkulla Friluftsgård, Vandrarhemmet Bråtadal, Ästad Vingård, Skogsbostigen vid Hiaklitt, Näsetstigen, Bockstens mosse, Skärbäck och Öströö fårfarm.

Åkulla vandringsleder
Åkulla Bokskogar
43224 Varberg

Senast ändrad: 2018-06-12