Dölj meddelandet
Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands. Public notice: Due to dry weather, a fire ban has been declared in Varberg municipality. It is forbidden to barbecue or light fires of any kind outside. It is however okey to barbecue on your own property and within restaurante areas if you have extinguishers close by.
Läs mer
Choose language
Other:

Åkulla vandringsstigar

Åkulla bokskogar har 50 km2 vandringsleder, flera naturreservat och många sjöar.

Tolv vandringsstigar jämt fördelade i området och av olika längd, från 1,6 till 6 km. Samtliga är mycket väl markerade, tänkta för barnfamiljer och hundägare som gärna vill ut i naturen. Nu behöver du inte längre vara rädd för att villa bort dig i skogen. Utöver den detaljerade märkningen finns en faktabroschyr med karta över varje stig.

Faktabroschyr

Faktabroschyren finns på Turistinformationen och på besöksanläggningarna i området, som också i många fall är startplatser.

Startplatser

MC- och Motormuseet Flähult, Åkulla Friluftsgård, Vandrarhemmet Bråtadal, Ästad Vingård, Skogsbostigen vid Hiaklitt, Näsetstigen, Bockstens mosse, Skärbäck och Öströö fårfarm.

Åkulla vandringsleder
Åkulla Bokskogar
43224 Varberg

Senast ändrad: 2018-08-03