Choose language
Other:

Tillfällig utställning: Fråga fåglarna om framtidens klimat

”Det vete fåglarna” är ett gammalt uttryck som använts när man inte kan svara på en fråga. I en ny utställning på naturum vänder vi på det hela och frågar fåglarna om vad klimatförändringarna betyder för vår natur. Fåglarna reagerar nämligen snabbt på förändringar och anpassar sig därefter. De senaste 20 åren har vi exempelvis fått sju nya häckande arter i Sverige. I de flesta fallen är klimatförändringar den viktigaste orsaken. Samtidigt finns det fåglar som har svårt att anpassa sig till de nya förhållandena och därför minskar i antal. Och hur ser det ut här på Getterön om 30 år, år 2050? Hör kanske skedstorkar och silkeshägrar till de dagliga synerna på reservatet, medan lövsångaren endast hörs när den flyttar förbi i april? I den nya utställningen tar vi fåglarna till hjälp för att se in i framtiden. Ingen föranmälan. Fri entré.

Plats, ort och tid

Naturum Getterön

Alla öppetdagar kl 10.00-16.00 fr o m 1/10

Senast ändrad: 2020-09-29