Choose language
Other:

Tillfällig utställning - Myllrande sandmarker

I sandmarker finns en stor artrikedom med många sällsynta och spännande arter. Markernas blommande växter ger mängder av nektar, pollen och frön, som utnyttjas som mat av insekter och småkryp. Den varma, lättgrävda sanden passar bra för insekterna att bygga sina bon i. Insekterna blir sedan föda för sandlevande djur som sandödla och fältpiplärka. Idag växer sandmarkerna igen och det finns färre öppna sandmarker kvar. Många växt- och djurarter har trängts undan till de små ytor där öppen sand fortfarande finns kvar. Arbete pågår med att rädda de sandiga markerna så att de återigen får ett myllrande växt-och djurliv. Genom restaureringar har livsmiljöerna för sandmarkernas arter återskapats och förbättras. Sällsynta arter har börjat öka i antal igen och försvunna arter har fått en möjlighet att komma tillbaka. '

Utställningen pågår fram till 30/8. Fri entré.

Plats, ort och tid

Naturum Getterön, Varberg

1 mars - 30 augusti, alla öppetdagar kl 10.00-16.00

Getterövägen 2A, 43293 Varberg

Senast ändrad: 2020-03-10