Choose language
Other:
Bild på man som ligger med ansiktet neråt vänt i gräset.

The Only Way Is Up - Varbergs Konsthall

Utställningen The Only Way is Up väcker frågor kring Europas hantering av flyktingar genom ett urval av konstverk som sträcker sig från det politiska till det poetiska. Vad har flyktingkrisen gjort med vårt samhälles syn på mänskliga rättigheter, etik och moral? Hur kommer det sig att en människa som är på flykt riskerar att bli omformad till ett problem?

Otto Karvonen frågar sig vad frihet är och har tillverkat fågelholkar vars arkitektur refererar till förvar för flyktingar runtom i Europa. I Mekdes W. Shebetas videoverk möter vi människor som berättar om den utmattande och farliga flykten genom öknen där många även tvingas att sälja sina inre organ för att få fortsätta färden över Medelhavet.

Vanessa Bairds framställningar av flyktingar som flyter i havet blottlägger en rasistisk och avhumaniserande bild av dem. Karikatyrer av svarta kroppar sätter fingret på en strategi där de inte längre ses som människor och därför inte behöver hjälp. Kristin Tårnes videoverk The invasive palm behandlar ett liknande scenario som en metafor över att människor som bosätter sig i andra länder riskerar att uppfattas som främmande arter i ett samhälle.

Irene Nordlis organiska skulpturer i keramik går in under huden för att där finna förlust och längtan. Sorgens fysiska smärta har blivit överförd till lera, tungt vilande på resterna av gamla europeiska möbler. I det omfattande projektet I telefonen finns hela människan nyanserar Henrik Teleman definitionen av flyktingskap genom att besöka åtta flyktingförläggningar från Uppland till Skåne. Med hjälp av sina telefoner får flyktingarna därefter själva sätta ord och bild på vilka de är, sin flykt och vad de kommit till.

I Jorunn Myklebust Syversens videoverk Crying Man möter vi en annan flykt, en flykt driven av existentiell ångest. Här ställs känslan av meningslöshet i skarp kontrast till den kamp för överlevnad som vi möter i utställningens andra verk.

Curator: Maya Økland

Bild: Jorunn Myklebust Syversen, Crying Man, 2016, videoverk

Plats, ort och öppettider

Varbergs Konsthall, Kulturhuset Komedianten

26 maj - 26 augusti

måndag - söndag 12.00-16.00

Senast ändrad: 2018-05-15