Choose language
Other:
Fimpar

Rökfria utomhusmiljöer från 1 juli

Den 1 juli 2019 träde en ny lag i kraft i Sverige. Den nya tobakslagen är en skyddslag med syftet att skydda människor från rökning och passiv rökning. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel (exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområde)
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och ceféer
  • idrottsanläggningar, detta gäller även om anläggningen används till andra aktiviteter som till exempel konserter och mässor
  • på allmänna lekplatser
  • vid entéer till lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa)
  • röka örtprodukter
  • använda e-cigaretter
  • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis röka vattenpipa med annat innehåll än tobak)

Vill du veta mer om de nya reglerna?

Du kan läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

 

Senast ändrad: 2019-07-01