Dölj meddelandet
Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november.
Läs mer
Choose language
Other:
Örn

Mata örnar på Naturum

Under vintern rör sig många havsörnar i Getteröns naturreservat för att leta efter mat. Havsörnen är vår största rovfågel och en mäktig syn när den svävar över reservatet. Följ med på örnspaning med Naturums naturvägledare.
Det finns även möjlighet att se andra spännande vintergäster såsom kungsfiskare, smådopping, salskrake, sångsvan och skäggmes. Guidningen anpassas efter deltagarnas intresse och kunskapsnivå.
Läs mer om vad som finns att göra på Naturum här.

Plats, ort och tid

Naturum på Getterön
Lördagar och söndagar kl 9.00-10.00

E-post: info@naturumgetteron.se
Telfonnummer: 0340 - 875 10

Naturum Getterön
Lassavägen 1
432 00 Varberg

Senast ändrad: 2019-12-02