Mat, dryck och dans på hooken

Från industripir till härlig mötesplats! Gamla Stenapiren Hooken står för den största förvandlingen i innerhamnen i sommar.

I år flyttar både restaurang, bryggeri och pop up-butik in i det gamla magasinet på piren. Varbergs fastighetsbolag, som äger byggnaden, har återställt den fina 100-åringen till hur den såg ut när den var ny. På ytan framför magasinet har Varbergs kommun byggt en tillfällig dansbana för de som vill svänga loss i sommar. Dansbanan är öppen för alla och behöver inte bokas. Musik (till exempel mobil och högtalare) får man dock ta med själv.

Det var en dansförening som kom med förslaget om en dansbana på Hooken och nu testar vi den idén. En annan sak vi testar är TRÄD. Träden som planterats i depåkrukor på Hooken har en alldeles speciell funktion. I väntan på att nya stadsdelen Västerport börjar byggas testar vi vilka träd som håller för det bistra kustklimatet. De som trivs kommer få ett nytt liv i Västerport.

Mer Hooken-nyheter:

• Två av de gamla fendrarna som är kvar sedan piren var kajplats till Stenafärjan, är omvandlade till sol-, prat- och kaffeplatser.

• Det finns grill och nya sittmöbler.

• Boulebanorna, spelplanerna och pingisborden från förra sommaren är kvar i år också.

• Till sist: Spana in den nya foto-väggen på magasinets gavel. Makalösa bilder från Varbergs hamns långa historia!

Vad händer i Varbergs centrala stadsutvecklingsprojekt?

Varbergstunneln – produktion hela sommaren

Det är full fart på arbetet med dubbelspår och tunnel. I december förra året var sprängningarna klara i servicetunneln och i skrivande stund planerar Trafikverket för ett genomslag i bergtunneln i maj/juni. I sommar är det framför allt fokus på arbeten i bergtunneln och på arbets-området för norra betongtunneln och tråget. Sprängningarna i bergtunneln kommer vara avslutade, men det kommer fortsatt pågå arbete dygnet runt fast med annat tystare arbete än sprängningar. Dubbelspåret och tunneln beräknas öppna för trafik i juli 2025. Mer information finns här: trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats. varberg.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.

Farehamnen – ett år kvar

I Farehamnen arbetar man också hela sommaren. Här bygger entreprenören Aarsleff just nu en ny kaj, en ny pir, nya järnvägsspår och en terminalyta. I höstas muddrades botten utanför nya hamnen till elva meters djup.
2023 är en intensiv fas i projektet med fler parallella arbeten. Varbergs nya hamndel kommer att vara färdig sommaren 2024. Mer information finns här:
varberg.se/farehamnen Länk till annan webbplats.

Västerport – Varbergs nya stadsdel vid havet

Vi befinner oss fortfarande i en överklagandeprocess. I december beviljade Mark- och miljööverdomstolen kommunen prövningstillstånd, vilket betyder att frågan om detaljplanen för Västerport etapp 1 kommer tas upp till ny prövning.

Dubbelspåret och tunneln beräknas öppna för trafik i juli 2025

Efter sommaren kommer domstolen till Varberg för att besöka platsen och därefter blir det förhandling. Mer information finns här:
varberg.se/vasterport Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2023-06-15