Svampplockning i Åkulla bokskogar

Följ med på en svampletarutflykt till Hiaklitten i Skogsbo naturreservat. Ta gärna med fikakorg och svampbok. Stövlar rekommenderas. Kontaktperson: Gert Andersson, (tel. 070-675 80 41). Samling på P-platsen vid Naturum Getterön. Åker du direkt ses vi kl 10.30 på Hiaklittens parkering.

Plats, ort och tid

Skogsbo naturreservat

Söndag 3 september 2023

kl 10.00

Länsstyrelsen i Halland, Kontaktperson HG Karlsson

Senast ändrad: 2023-05-26