Choose language
Other:

Långvandring i Åkulla bokskogar

Från parkeringen vid Åkulla Friluftsgård går vandringen förbi ett flertal reservat, Nabbens ,Valaklitts och Toppbjärs naturreservat. Inom Toppbjär finns huvuddelen av Bexells talande stenar, spritt över ett tämligen stort område, cirka 2,5 ha. Från Toppbjär går ni längst Hallandsleden tillbaka till Åkulla Friluftsgård. Vandringen är ca 14 km lång och går omväxlande på stigar och vägar. Sträckningen är bitvis kuperad, så stadiga skor är nödvändiga. Ta med matsäck för två mål eftersom vi är ute i fem timmar.
Kontaktperson: Lars Andersson, tel. 070-418 44 24
Samling vid Åkulla Friluftsgård.

På grund av covid-19
Länsstyrelsen Halland har gjort en riskanalys för varje aktivitet med anledning av covid-19 därför kommer det att ske vissa förändringar i programmet. Det innebär bland annat att:
• det finns ett max-antal deltagare (normalt 50 st) för varje aktivitet (först till kvarn)
• alla deltagare måste hålla avstånd till övriga deltagare
• vissa moment i guidningen har anpassats till de nya omständigheterna
• vissa aktiviteter har ställts in, se program nedan
• För att minimera smittorisken rekommenderar vi just nu inte samåkning.

Information om folkhälsomyndighetens rekommendationer finns på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plats, ort och tid

Samling vid Åkulla Friluftsgård

Lördag 26 september 2020 kl.10.00

Länsstyrelsen Hallands hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 070-418 44 24, Lars Andersson


Senast ändrad: 2020-09-08