Öppen föreläsning med Mustafa Can

Om kulturer, identitet, språk och svenskhet. Tiden vi lever i präglas av ekonomisk kris, ökade polarisering och krig i Europa. Rädslans och misstänksamhetens kultur breder ut sig i nästan varje land på kontinenten pågår en kamp om kultur och identitet som dominerar den offentliga debatten. I sin nya föreläsning tar Mustafa Can avstamp i tiden vi lever i för att utifrån personliga erfarenheter och många års resor reflektera kring frågor som bränner rakt igenom vår samtid. Varför är ”svenskhet” och ”kulturarv” så laddade ord och vad menar vi med de begreppen? Vilka är de existentiella utmaningarna att korsa gränser och möta kulturer, normer, värderingar och konventioner? Vad är förhållandet mellan språk och makt, skam och identitet?

Plats, ort och tid

Stora hörsalen, Campus Varberg

Måndag 13 mars kl 18.00-19.30

Campus Varberg, Otto torells gata 16, 432 44 Varberg

Senast ändrad: 2023-01-16