Choose language
Other:

Fågelguidning i södra Galtabäck

Vem väntar i viken? Västerhavets stränder och grunda vikar är viktiga födosöksområden för flyttande vadare. Från nordliga häckplatser till sydliga övervintringsplatser rastar de längs den halländska kusten. Det finns även goda chanser att se pilgrimsfalk, brun kärrhök och rastande änder.

Samling vid Galtabäcks fågeltorn. Drop-in!

Arrangörer: Varbergs ornitologiska förening och Länsstyrelsen i Hallands län

Plats, ort och tid

Samling vid Galtabäcks fågeltorn

Söndag 14 augusti kl 08.00-12.00

57.028784421805156, 12.311151071218745

Senast ändrad: 2022-05-09