Choose language
Other:

Guidning: Fågellyssning - vad hör vi?

Under häckningssäsongen framför många fågelarters hannar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång i naturum Getteröns närområde under ledning av vår naturvägledare. Ingen föranmälan. Fri entré

Plats, ort och tid

Naturum Getterön, Varberg

Söndag 19 april kl 9.00-10.00

Getterövägen 2A, 43293 Varberg

Senast ändrad: 2020-03-10