Choose language
Other:

Farfars Lycka

Farfars Lycka är ett café i Kärleksparken Varberg. Öppet lite hur som helst. Nästan jämt hela tiden under sommarn.
Här hålls ibland yogaklasser ute i det gröna bredvid den vackra rosa husvagnen.

Kärleksparken
432 52 Varberg

E-post: farfarslycka@gmail.com
Telefonnummer: 070-620 18 06Senast ändrad: 2020-09-23